เงื่อนไขและข้อตกลงของ Fun888 TV

“ข้อกำหนดการใช้งาน” ต่อไปนี้ของ Fun888.TV ร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการปฏิเสธความรับผิดของเราจะใช้รวมกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการที่เว็บไซต์นี้ให้ไว้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อกำหนดเหล่านี้ผ่านลิงค์ที่แสดงอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์

ไม่ว่าการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้ใด ๆถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งร่วมกับนโยบายการปฏิเสธความรับผิดและนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้และเว็บไซต์นี้กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อจัดการสิทธิ์และความรับผิดชอบของ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

1. คำจำกัดความ

 • หน่วยงานในเครือ หมายถึงองค์กรที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันขอฝ่ายหนึ่ง โดยที่ “การควบคุม” หมายถึงการเป็นเจ้าของหุ้น 50% ขึ้นไป ผลประโยชน์จากหุ้น  หรือหลักทรัพย์อื่นมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
 • ประเทศที่กล่าวถึง: ไทย
 • บริษัทเรียกว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “ของพวกเรา” ในข้อตกลงนี้หมายถึง Fun888 TV
 • อุปกรณ์ หมายถึงอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการของเราได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
 • บริการ หมายถึงเว็บไซต์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข (เรียกอีกอย่างว่า “ข้อกำหนดการใช้งาน”) หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการ ข้อตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของตัวสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • บริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม หมายถึงบริการหรือเนื้อหาใด ๆ (รวมถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ที่บุคคลภายนอกจัดหาให้ซึ่งอาจแสดง รวม หรือให้บริการโดยบริการ
 • เว็บไซต์ เว็บไซต์ หมายถึงFun888.TV เข้าถึงได้จาก https://fun888.tv/
 • คุณหมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในนามของบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ หากมี

2. ยอมรับเงื่อนไข

 • การเข้าถึงหรือใช้งานใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
 • การยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นการยินยอมร่วมกัน ซึ่งแสดงถึงข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันซึ่งควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเว็บไซต์
 • หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวถึงใน “ข้อกำหนดการใช้งาน” นี้ คุณควรหยุดการเข้าถึงเว็บไซต์ทันทีและอย่าใช้บริการใด ๆ ของเรา

3. การแก้ไขข้อตกลงขยายเงื่อนไข

 • ข้อกำหนดเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะมีผลบังคับใช้ทันที
 • การแก้ไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความต่อเนื่องหรือผลของการยอมรับข้อกำหนดและข้อตกลงของผู้ใช้ซึ่งเป็นผลมาจากการยอมรับก่อนหน้า
 • เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการวิจัยและทบทวนข้อกำหนดการใช้งานล่าสุดเป็นระยะๆ เพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหา

4. มีความสามารถทางกฎหมาย

 • การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น เนื่องจากผู้เยาว์ถูกจำกัดไม่ให้เข้าร่วมในการพนันออนไลน์ใด ๆ พวกเขาจึงไม่สามารถสร้างความยินยอมร่วมกันเพื่อเข้าสู่ข้อตกลงใด ๆ ที่มีลักษณะการพนัน
 • เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้เยาว์หรือใครก็ตามที่ไม่มีความสามารถทางกฎหมายเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพนันออนไลน์
 • ห้ามมิให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีใช้เว็บไซต์หรือบริการนี้โดยเด็ดขาด

5. เนื้อหา โปรแกรม บริการ และซอฟต์แวร์ที่นำเสนอ

 • Fun888.TV เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ามือรับแทง Fun88 นี่ไม่ใช่ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์หรือเจ้ามือรับแทงกีฬา และไม่ได้ควบคุมโดยเจ้ามือรับแทงกีฬาใดๆ
 • เนื้อหา โปรแกรม บริการ และซอฟต์แวร์ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ให้บริการฟรีและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล การศึกษา และความบันเทิงเท่านั้น
 • ไม่มีการเดิมพันด้วยเงินจริง วางเดิมพัน  หรือบริการ หรือธุรกรรมการพนันอื่น ๆ ที่ถูกให้บริการหรือยอมรับบนเว็บไซต์นี้

6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • ผู้ใช้เข้าใจและรับทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัด ทุกการเปลี่ยนแปลงหรือการรวมกันของเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล ตัวเลข ตาราง โปรแกรม บริการ ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ งานศิลปะ โลโก้ การออกแบบ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย แอนิเมชั่น เสียง เพลง วิดีโอ และรูปแบบอื่นใดก็ตามของผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์หรือได้จดสิทธิบัตรและรวมทั้งข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นทั้งหมดที่เป็นของเว็บไซต์ บริษัทในเครือ หรือผู้อนุญาตของมัน เว็บไซต์นี้ถูกเผยแพร่และดูแลรักษาเพื่อการใช้งานส่วนตัวและเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ห้ามนำเนื้อหา โปรแกรม บริการ หรือซอฟต์แวร์ที่นำเสนอบน Fun888.TV ทำซ้ำ ผลิตใหม่ ตีพิมพ์ซ้ำ หรือแจกจ่ายในรูปแบบหรือแบบฟอร์มใด ๆ – สำหรับการใช้งานส่วนตัว ส่วนบุคคล เชิงพาณิชย์ ผิดกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด – เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็บไซต์
 • ผู้ใช้โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในเครื่องหมายดังกล่าวหรือเนื้อหาที่เผยแพร่อื่น ๆ

7. เนื้อหาและไฮเปอร์ลิงค์ของบุคคลที่สาม

 • เว็บไซต์ Fun888.TV อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ซึ่ง Fun888.TV ไม่ได้ดำเนินการหรือควบคุม ดังนั้น เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางกฎหมายต่อข้อมูลใด ๆ หรือการรับรองเนื้อหาภายนอกดังกล่าว Fun888.TV ไม่รับประกัน รับรอง ยืนยันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องหรือคุณภาพของเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ หรือซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น
 • เนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ ลิงค์ไปยังเนื้อหาของบุคคลที่สามมีให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล การศึกษา และความบันเทิงเท่านั้น ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งการร้องขอใด ๆ ของบุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ใช้มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของตนเองซึ่งอาจนำไปใช้กับการใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อพิจารณาความถูกต้องตามกฎหมาย
 • ตามข้อกำหนดที่กล่าวมา ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าจะเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือไม่ ดังนั้น ผู้ใช้ตกลงที่จะให้ Fun888.TV เป็นผู้บริสุทธิ์ต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเข้าถึงและการใช้ลิงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลที่สามที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ไซต์นี้

8. การจำกัดความรับผิด

 • Fun888.TV จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใดในสัญญา การละเมิด ความประมาท หรือการสูญเสียหรือความเสียหายทางการเงินอื่น ๆ ของผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เชื่อมต่อหรือเป็นผลมาจาก การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหา โปรแกรม บริการหรือซอฟต์แวร์ของมัน
 • การจำกัดความรับผิดชอบดังกล่าวใช้กับทุกความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้หรือบุคคลที่สามไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเป็นผลมาจากเนื้อหาหรือการผิดพลาดใด ๆ ก็ตามของเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือไฮเปอร์ลิงค์ของบุคคลที่สาม
 • ผู้ใช้ตกลงที่จะให้เว็บไซต์นี้บริสุทธิ์สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สามไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการใช้งานในทางที่ผิด หรือเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนหรือระงับหรือหยุดชะงักของเว็บไซต์และ เนื้อหา โปรแกรม บริการ หรือซอฟต์แวร์ของมัน

9. ข้อกำหนดเนื้อหาของผู้ใช้

 • ในบางกรณี ผู้ใช้อาจได้รับอนุญาตให้โพสต์ อัปโหลด หรือส่งต่อเนื้อหาเว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความคิดเห็น แชท ฟอรัม ฯลฯ ผู้ใช้ที่ส่งเนื้อหาดังกล่าวรับทราบและยอมรับว่าทั้งเว็บไซต์ ลิงค์ หรือผู้อนุญาตให้เว็บจะไม่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือพิจารณาเนื้อหาที่แสดงผิด การบิดเบือนความจริง หรือการอ้างสิทธิ์ที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม เกี่ยวกับเนื้อหาเองหรือที่มาของเนื้อหาดังกล่าว เนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งมาไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของ Fun888.TV และสามารถถูกลบออกได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ส่งเนื้อหาใด ๆ ที่อาจละเมิดกฎหมายโดยเจตนา; มีเนื้อหาที่ซ่อนอยู่หรือถูกจำกัด; ละเมิดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อแบรนด์ ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การจดทะเบียน และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความผิดหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ รวมถึงเว็บไซต์นี้; ถูกออกแบบมาเพื่อแซกแซงหรือรบกวนเว็บไซต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เว็บไซต์ติดไวรัสหรือการเข้ารหัสที่คล้ายคลึงกัน โฆษณาหรือส่งเสริมเว็บไซต์ของคู่แข่งหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลผู้ใช้ที่ระบุตัวบุคคลใด ๆ ที่รวมอยู่ในเนื้อหานั้น
 • โดยการให้เนื้อหาด้วยรูปแบบใด ๆ ผู้ใช้สละสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาดังกล่าวและให้สิทธิ์ Fun888 TV ลิงค์และ/หรือผู้อนุญาต ใบอนุญาตถาวรที่ไม่สามารถยกเลิกเพื่อคัดลอก ใช้ แก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในนั้นตามลักษณะใด ๆ ที่พวกเขาเลือกโดยไม่ต้องให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ใช้ในรูปแบบใดแต่อย่างใด

10. คำชี้แจงของผู้ใช้และการกระทำที่ถูกห้าม

 • เว็บไซต์นี้มีเนื้อหา ข้อมูลอ้างอิง บทวิจารณ์ และลิงค์หรือโฆษณาบางอย่างไปยังเนื้อหาของบุคคลที่สามที่เสนอหรือส่งเสริมบริการการพนันออนไลน์ ผู้ใช้รับรองว่าพวกเขาอยู่ในเขตอำนาจศาลที่การใช้บริการดังกล่าวถูกกฎหมาย ว่าพวกเขาจะใช้เว็บไซต์นี้เฉพาะในความสามารถส่วนบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และพวกเขาจะใช้เว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
 • ผู้ใช้รับทราบและเข้าใจว่าความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของพวกเขาไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ว่าเนื้อหาทั้งหมดนั้นถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับกับประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู่หรือเยี่ยมชม พวกเขายังทราบด้วยว่าการพนันโดยเนื้อแท้มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเป็นการส่วนตัวหากตั้งใจมีส่วนร่วมในการเดิมพันหรือกิจกรรมการพนัน ดังนั้นการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาและลิงค์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้และความเสี่ยงเป็นของแต่ละบุคคล 
 • Fun888.TV ลิงค์และ/หรือผู้อนุญาตไม่สามารถตำหนิหรือตำหนิสำหรับการสูญเสียการพนันดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ ทางศีลธรรมหรือทางกฎหมาย การร้องเรียนของผู้ใช้ใด ๆ
 • การเข้าถึงหรือการใช้ Fun888.TV จะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ (หรืออนุญาตให้ผู้อื่น) ทำเช่นนั้นโดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ เพื่อเข้าถึงหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ; เพื่อเก็บเกี่ยวหรือรวบรวมข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์; เพื่อเข้าถึงซอร์สโค้ดของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดลอก แจกจ่ายซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ วิศวกรรมย้อนกลับ, แก้ไขหรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากมัน หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับหรือจัดให้มีซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แก่บุคคลที่สาม ห้ามมิให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์โดยเด็ดขาดโดยมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ Fun888.TV ลิงค์และ/หรือผู้อนุญาต

11. ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

 • เช่นเดียวกับการที่เรามุ่งมั่นที่จะกำหนดราคาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและจะพยายามทุกวิถีทางตามสมควรเพื่อแก้ไขการค้นพบและยืนยันความเป็นส่วนตัวของคุณ สิทธิ์ หรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 • ในการรายงานการละเมิดอย่างถูกต้อง เจ้าของหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตพร้อมข้อมูลติดต่อที่ตรวจสอบได้ต้องมีรายละเอียดเพียงพอเกี่ยวกับเนื้อหาและสถานที่ตั้งของหัวข้อบน Fun888.TV ที่ต้องสงสัยว่ามีการละเมิด และคำอธิบายที่สมบูรณ์และหลักฐานทางกฎหมายของเนื้อหาที่ต้องสงสัยในการละเมิด
 • สามารถติดต่อตัวแทนดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ของเราได้ทางอีเมล: [email protected]

12. การบอกเลิกสัญญา

 • Fun888 TV ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงนี้แก่ผู้ใช้ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ดังกล่าว
 • การยกเลิกดังกล่าวจะมีผลด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บนพื้นฐานใดๆ ก็ตามแม้จะไม่มีการพิสูจน์การละเมิดหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมก็ตาม
 • ผู้ใช้ยังสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามโดยหยุดการเข้าถึงเว็บไซต์และการใช้โปรแกรม บริการ หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีให้

13. ข้อตกลงทั้งหมด

 • เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการการปฏิเสธความรับผิดชอบ ประกอบขึ้นมาเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้เยี่ยมชมและเว็บไซต์นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้เยี่ยมชมและการเปลี่ยนแปลงใดๆ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องก่อนหน้าทั้งหมด
 • ในกรณีที่ข้อกำหนดใดของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้ ข้อกำหนดนั้นอาจไม่มีผลบังคับใช้ แต่ข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดจะคงอยู่ การสละสิทธิ์ของข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งของข้อตกลงโดยเว็บไซต์นี้จะถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดอื่นใดก็ตามที่ใส่ในนี้
 • หากเกิดความสับสนหรือความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเว็บไซต์นี้กับเวอร์ชันในภาษาอื่นใด เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่า
Rate this page

อัปเดต: 2022/10/14 ที่ 11:07